Przejdź do treści

Oferta

Oferta

Jesteśmy nowoczesną i wykwalifikowaną firmą działającą głównie na Lubelszczyźnie, ale nie ograniczamy terenu swojej działalności. Dlatego mile widziane będą również zgłoszenia z każdej części Polski.

Prowadzimy kursy I, II i III stopnia z zakresu języka migowego, a także przygotowujemy do egzaminu na tłumacza języka migowego. Nowością wyróżniającą nasz system nauczania są warsztaty z udziałem osób niesłyszących posługujących się językiem migowym od urodzenia. Ułatwiają one lepsze przyswojenie materiału szkoleń jak również umożliwiają w znacznie szerszym zakresie poznanie techniki komunikowania się z osobami z dysfunkcją słuchu.

Propozycja nasza skierowana jest do wszystkich grup społecznych, zawodowych, środowiskowych, mundurowych oraz osób indywidualnych powyżej 18 roku życia, studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dajemy możliwość zdobycia nowego zawodu lub podniesienia kwalifikacji. Zapewniamy zajęcia na wysokim poziomie, w miłej atmosferze i dogodnym dla Państwa czasie, terminie i miejscu.

W tym roku można skorzystać z dofinansowania do kursu języka migowego, które dostępne jest dla osób indywidualnych po złożeniu wniosku w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Służymy pomocą w uzyskaniu dofinansowania.

Po zakończeniu nauki i zdaniu egzaminu, każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu uprawniające do kontynuacji nauki na wyższych stopniach i przystąpienia po zakończeniu szkoleń do egzaminu na tłumacza języka migowego.

Dla uczestników zajęć zapewniamy odpowiednie materiały szkoleniowe.

W czasie przerw w zajęciach – proponujemy serwis kawowy.

Miejsce szkolenia:
Lublin, ul. Jana Sawy 6 lok. 401 (IV piętro) , w miejscu zaproponowanym przez uczestników lub sesje wyjazdowe na terenie całego kraju.

Zajęcia mogą być prowadzone w systemie rannym i popołudniowym w godz. 8.00-15.00 lub 16.30-20.30

Efekty kursów i szkolenia

W wyniku nauczania słuchacze:

  • Poznają podstawy problematyki środowiska osób niesłyszących i ich potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społecznej.
  • Poznają podstawy wiedzy o języku migowym i jego zastosowaniach w komunikowaniu się z niesłyszącymi.
  • Nabędą praktycznych umiejętności w posługiwaniu się polskim alfabetem palcowym oraz podstawowymi liczebnikami głównymi i porządkowymi.
  • Opanują na każdym ze stopni ok. po 500 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego oraz technikę ich używania zgodnie z zasadami, zarówno Systemu Językowo-Migowego (SJM) jak też Polskiego Języka Migowego (PJM).
  • Przygotują się do dalszego kształcenia lub samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z podręczników, słowników i materiałów multimedialnych.
  • Podnoszą kwalifikacje lub zdobywają nowy zawód tłumacza języka migowego