Przejdź do treści

O firmie

O firmie

Centrum usług edukacyjno – szkoleniowych „Sensus” w Lublinie prowadzone jest przez osoby związane od urodzenia z tą specyficzną niepełnosprawnością, które bardzo dobrze znają to środowisko i od wielu lat prowadziły podobne zajęcia w Polskim Związku Głuchych. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu stworzyliśmy dla Państwa profesjonalną ofertę szkoleniową umożliwiającą w sposób łatwy, przyjemny i skuteczny poznanie tajników języka migowego. Zachęcamy Państwa do skorzystania z organizowanych przez nas kursów i szkoleń. Jesteśmy prawdopodobnie jedyną szkołą tego typu w Polsce, która oferuje w ramach każdego kursu warsztaty z osobami niesłyszącymi, co umożliwia w znacznie szerszym zakresie poznanie specyfiki komunikowania się w języku migowym oraz poznanie mentalności osób niesłyszących.

Wykładowcy

  • Doświadczeni pracownicy Polskiego Związku Głuchych Oddziału w Lublinie z wieloletnim stażem pracy.
  • Aktywni zawodowo tłumacze i nauczyciele języka migowego.
  • Pasjonaci kultury, życia i sposobu postrzegania świata ludzi z dysfunkcją słuchu oraz komunikowania się z osobami niesłyszącymi.
  • Czynnie pomagającym osobom, które potrzebują wsparcia. Zaangażowani w działalność na rzecz propagowania języka migowego poprzez udział w programach i projektach na rzecz w/w osób.

Z pewnością każdego nauczymy „migać”!

Miejsce szkolenia:
Lublin, ul. Leszczyńskiego 50 , w miejscu zaproponowanym przez uczestników lub sesje wyjazdowe na terenie całego kraju.

Zajęcia mogą być prowadzone w systemie rannym i popołudniowym w godz. 8.00-15.00 lub 16.30-20.30