Przejdź do treści

Kursy i szkolenia

Kurs I stopnia dla początkujących

Program kursu I stopnia dla początkujących – 70 godzin dydaktycznych
1. Wskazówki praktyczne do porozumiewania się językiem migowym – 2 godziny
2. Daktylografia – alfabet i liczebniki – 13 godzin ( w tym ćwiczenia )
3. Ideografia – znaki języka migowego – 45 godzin ( w tym ćwiczenia )
Razem: 60 godzin dydaktycznych

Warsztaty z udziałem osób niesłyszących – 10 godzin
Razem: 70 godzin zajęć

Szczegółowa tematyka zajęć:

 • 1. Pierwszy kontakt
 • 2. Zatrudnienie i praca
 • 3. Edukacja
 • 4. Zdrowie
 • 5. Dom i rodzina
 • 6. Urzędy i instytucje
 • 7. Kultura, sport i wypoczynek
 • 8. Rachuba czasu

Ilość osób w grupie:
od 12 do 20 osób

Kurs II stopnia dla średniozaawansowanych

Program kursu II stopnia średniozaawansowanych – 70 godzin dydaktycznych
1. Osoby niedosłyszące, głuche i głuchonieme – 2 godziny
2. Powtórzenie materiału z kursu I stopnia – 5 godziny
3. Ideografia – znaki języka migowego – 53 godziny ( w tym ćwiczenia)

Warsztaty z udziałem osób niesłyszących – 10 godzin
Razem: 70 godzin

Szczegółowa tematyka zajęć

 • 1. Zatrudnienie i praca
 • 2. Edukacja
 • 3. Dom i rodzina
 • 4. Urzędy i instytucje
 • 5. Kultura,sport i wypoczynek

Ilość osób w grupie:
od 12 do 20 osób

Kurs III stopnia dla zaawansowanych

Program kursu III stopnia dla zaawansowanych – 70 godzin dydaktycznych
1. Technika w rehabilitacji niesłyszących – 2 godziny
2. Powtórzenie materiałów z kursu I i II stopnia – 10 godzin
3. Ideografia – znaki języka migowego – 48 godzin (w tym ćwiczenia)

Warsztaty z udziałem osób niesłyszących – 10 godzin
Razem: 70 godzin zajęć

Szczegółowa tematyka zajęć:

 • 1. Zatrudnienie i praca
 • 2. Edukacja
 • 3. Zdrowie
 • 4. Dom i rodzina
 • 5. Polityka
 • 6. Kultura, sport i wypoczynek

Ilość osób w grupie:
od 12 do 20 osób

Materiał kursów I – III jest zgodny z obowiązującymi zaleceniami Polskiego Związku Głuchych w Warszawie.

Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest aktywny udział w minimum 80% wszystkich zajęć.

Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie oraz materiały szkoleniowe.

Kurs IV stopnia dla zaawansowanych

Program kursu IV stopnia – 40 godzin dydaktycznych
Znaki uzupełniające.

Kursy A1, A2, B1, B2, PJM

Program kursu – 90 godzin dydaktycznych